Algemeen

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Dr. M.S. Arbous, opleider
Dr. R. Mauritz, plaatsvervangend opleider
Website IC kliniek
Website opleiding IC van kliniek

Contactgegevens voor informatie of sollicitatie

LUMC, t.a.v. Stafsecretariaat IC, B-04-57, Albinusdreef 2, 2300 ZA Leiden
T: 071-5265018
E: m.s.arbous@lumc.nl

Kenmerken intensive care

 • Aantal bedden: 29 IC (meestal 22-24 open) en 8 MC
 • Verschillende locaties IC in het ziekenhuis: Nee
 • Medium care: Ja
 • Speerpunten IC: ECMO (V-A en V-V), complexe thoraxchirurgie inclusief assist devices (LVAD), transplantatie (lever, nier, pancreas), leverfalen

Kenmerken opleiding voor de fellow

 • Rooster wordt gemaakt door: Roostercommissie waarin fellow zitting heeft
 • Parttime werken is een mogelijkheid: Ja
 • Fellow in IC team betrokken bij opvang trauma: Nee
 • Fellow in IC team betrokken bij reanimatie team: Ja

Onderwijs is als volgt geregeld (elke dag is er een onderwijsmoment, vaste onderdelen zijn):

 • fellowonderwijs (ter voorbereiding EDIC-1 examen) op dinsdag
 • afwisselend Infectieziekten-bespreking
 • State of the art lecture
 • Longziektenbespreking
 • Wetenschapsbespreking op woensdag

Bijzonderheden opleiding voor de fellow

 • Veel extra cursussen zoals: ECMO, FATE- en longecho, leiderschap en CVVH
 • Mogelijkheid anesthesiologie-stage: 4 weken
 • Mogelijkheid MICU rijden met supervisie: Nee

Ons belangrijkste doel is om zo veel mogelijk te proberen om een gepersonaliseerde en geïndividualiseerde opleiding voor de fellow te verzorgen; door middel van zeer regelmatige gesprekken met opleider en mentor wordt ingezoomd op de sterktes en uitdagingen van de fellow en wordt geprobeerd daar in de dagelijkse praktijk op in te spelen. Ons doel is om een zo compleet mogelijke fellow af te leveren die zich klaar voelt om als intensivist goede patiëntenzorg te leveren en volgende generaties arts-assistenten en fellows op te leiden.