Algemeen

Universitair Medisch Centrum Groningen
Dr. C.H.S.B. van den Berg, opleider
Dr. G. Koster, plaatsvervangend opleider
Website IC kliniek

Contactgegevens voor informatie of sollicitatie

UMCG, T.a.v. dr. C.H.S.B. van den Berg, infectioloog-intensivist
Afdeling Intensive Care Volwassenen, HPC: TA29, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
T: 050-3612327

Kenmerken intensive care

 • Aantal bedden: ca. 36
 • Verschillende locaties IC in het ziekenhuis: ja
 • Medium care: nee

Speerpunten IC:

 • Expertisecentrum op het gebied van ernstig zieke patiënten met multi-orgaanfalen en op het gebied van pre- en postoperatieve behandeling van chirurgische, trauma, cardio-thoracale-, neuro- en hoofdhals-chirurgische en orgaantransplantatie-patiënten. Daarnaast fungeert de IC als verwijscentrum van de noordoostelijke regio en daarbuiten voor IC-patiënten met multi-orgaanfalen, ECMO indicatie en/of ernstige infectie/immuunziekten.
 • De IC initieert en is o.a. betrokken bij translationeel onderzoek op het gebied van multi-orgaanfalen, shock, infectie/infectiepreventie en neuroprotectie. Daarnaast vindt onderzoek plaats van onderwijs. We doen dit samen met klinische en pre-klinische afdelingen binnen en buiten (nationaal en internationaal) het UMCG in uiteenlopende onderzoeksprogramma’s.
 • De IC verzorgt thematisch onderwijs aan toekomstige artsen en verpleegkundigen en is nauw betrokken bij ontwikkeling van het nieuwe medisch curriculum.

Kenmerken opleiding voor de fellow

 • Rooster wordt gemaakt door: fellow en intensivist met behulp van roosterprogramma
 • Part time werken is een mogelijkheid: ja
 • Fellows worden in de gelegenheid gesteld de GIC dagen te bezoeken. De vordering van de fellows worden bijgehouden in een elektronisch portfolio (MedBook) en worden volgens schema besproken in het lerarenteam van de ICV. Alle fellows hebben een mentor. Participeren in onderzoek of onderwijs is mogelijk en wordt gewaardeerd.
 • Fellow in IC team betrokken bij opvang trauma: ja
 • Fellow in IC team betrokken bij reanimatie team: ja

Onderwijs is als volgt geregeld (Bureau onderwijs ICV organiseert (multidisciplinair) onderwijs voor o.a. fellows en A(N)IOS):

 • journalclub (dagelijks in aansluiting op het ochtendrapport)
 • radiologieonderwijs (wekelijks)
 • KBS/CRM teamtrainingen in skillscentrum (maandelijks)
 • echocardiografie cursus (3/jaar)
 • anesthesiologiestage voor niet-anesthesiologen
 • EDIC onderwijs (volgens grote thema’s vanuit CoBaTrICE en de IC EPA’s, wekelijks)
 • ALS instructie (wekelijks)
 • echogeleid lijnen prikken (maandelijks)

Bijzonderheden opleiding voor de fellow

 • Mogelijkheid anesthesiestage voor niet-anesthesiologen (3 maanden)
 • Mogelijkheid meeloopdag brandwondencentrum Martiniziekenhuis en Centrum voor Thuisbeademing