Opleidingsklinieken worden eens in de 5 jaar gevisiteerd door een visitatiecommissie van de GIC. Bij een opleiderswisseling vindt binnen een jaar na de wisseling een hervisitatie plaats. 

Het concept rapport wordt besproken in de GIC vergadering (betreffende opleider verlaat de vergadering). Na vaststelling door de GIC wordt het concept rapport voor commentaar gestuurd naar de Concilia van NIV, NVA en NVvH. Evt. opmerkingen worden besproken in de volgende GIC vergadering. Daarna wordt het rapport definitief vastgesteld.

De kliniek ontvangt een erkenningsbrief met daarin de voorwaarden, aanbevelingen en zwaarwegende adviezen uit het rapport. De kliniek rapporteert na twee jaar over de voortgang van deze punten.

Documenten visitatie

De kliniek levert de documenten erkenningsvraag 1 en 2, inclusief alle gevraagde bijlagen digitaal aan bij het GIC secretariaat (uiterlijk 3 weken van te voren).

Visitatieschema

Naam kliniek (alfabetisch)
Laatste visitatie
Volgende visitatie
AMC
2017
2022
EMC (Erasmus)
2020
2025
LUMC
2017
2022
MUMC+
2018
2023
OLVG
2021
2026
Radboud
2018
(wacht op rapport)
UMCG
2021
2027
UMCU
2018
2023
VUmc
2021
2024

Erkenningsaanvraag deel 1 (opleider)

Erkenningsaanvraag deel 2 (RVB)

Opleidingseisen (versie 2019)