Herregistratiereglement 2022

Het herregistratiereglement is gereviseerd en geldt per 1-4-2022. De belangrijkste wijzigingen betreffen: aanpassingen i.v.m. overgang naar GAIA, aanvullende eisen werkgeversverklaringen en verduidelijking over de nascholingscategorie intensive care.

Via GAIA sinds 2021

Op initiatief van de NVA en de NIV is sinds mei 2021 de koppeling mogelijk gemaakt voor herregistratie via GAIA. Een belangrijke verbetering van het proces. Voor intensivisten biedt GAIA het grote voordeel dat doorlopend zichtbaar is hoeveel Intensive Care nascholingspunten zijn behaald. Bij het indienen van de herregistratie is nog maar één bijlage nodig (werkgeversverklaring). Het nieuwe proces levert ook efficiency op voor de GIC commissie bij het beoordelen van de aanvragen. 

De beoordeling van uw herregistratie Intensive Care geneeskunde geschiedt door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). De GIC rapporteert ten aanzien van de IC-herregistratie aan de basisspecialismen. 

Werkgeversverklaring

Bij de herregistratie via GAIA hoeft alleen nog uw werkgeversverklaring(en), die de afgelopen 5 jaar bestrijken, waaruit expliciet uw IC patiëntgebonden werkzaamheden blijken. Voorbeelden voor loondienst en freelance vindt u rechts op deze pagina.

Ondertekening

Deze werkgeversklaring (op briefpapier van de instelling) mag afgegeven worden door Hoofd HR, Raad van Bestuur of medisch directeur. Of door de accountant in het geval van freelance werkzaamheden. 

Coulanceregeling COVID-19

Indien uw IC-registratie tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2025 afloopt houdt de GIC -indien nodig- bij de beoordeling van uw herregistratieaanvraag eenmalig rekening met de coulanceregeling van 20% op uw nascholingsuren. In uw GAIA dossier blijft de eis standaard op 100 staan, maar dat kunt u tijdens deze periode negeren.

Nascholingsuren
Coulanceregeling 20%
Nascholingsuren
Normale herregistratie-eis
< 40 uur
geen herregistratie
< 50 uur
geen herregistratie
40 t/m 60 uur
1 jaar
50 t/m 75 uur
1 jaar
61 t/m 79 uur
2,5 jaar
76 t/m 99 uur
2,5 jaar
80 uur of meer
5 jaar
100 uur of meer
5 jaar

GAIA werkwijze

Werkgeversverklaring
loondienst

Werkgeversverklaring
freelance

Herregistratiereglement
(2022)