Herregistratiereglement 2024

Het herregistratiereglement is gereviseerd en geldt per 1-1-2024. 

Via GAIA sinds 2021

Op initiatief van de NVA en de NIV is sinds mei 2021 de koppeling mogelijk gemaakt voor herregistratie via GAIA. Een belangrijke verbetering van het proces. Voor intensivisten biedt GAIA het grote voordeel dat doorlopend zichtbaar is hoeveel Intensive Care nascholingspunten zijn behaald. Bij het indienen van de herregistratie is nog maar één bijlage nodig (werkgeversverklaring). Het nieuwe proces levert ook efficiency op voor de GIC commissie bij het beoordelen van de aanvragen. 

De beoordeling van uw herregistratie Intensive Care geneeskunde geschiedt door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). De GIC brengt daarna advies uit aan de basisspecialismen ten aanzien van de herregistratie. 

Werkgeversverklaring

Bij de herregistratie via GAIA hoeft alleen nog uw werkgeversverklaring(en), die de afgelopen 5 jaar bestrijken, waaruit expliciet uw IC patiëntgebonden werkzaamheden blijken. Voorbeelden voor loondienst en freelance vindt u rechts op deze pagina. 

Ondertekening

Deze werkgeversklaring (op briefpapier van de instelling) mag alleen afgegeven  worden door:

  • (voorzitter) Raad van Bestuur (loondienst, vrijgevestigd)
  • Hoofd HR (loondienst)
  • Medisch directeur (loondienst, vrijgevestigd)
  • (Medisch) Afdelingshoofd (UMC’s) (loondienst, vrijgevestigd)
  • Directeur van een door RGS geaccordeerd administratiekantoor (zoals Intensive Care Support (ICS))
  • Accountant (assurance rapport)

Indien een andere persoon tekent zal op de verklaring moeten staan dat de ondertekening in opdracht van één van bovengenoemde functies is.

Coulanceregeling COVID-19 (33%)

Indien uw IC-registratie tussen 2 januari 2022 en 1 april 2025 afloopt houdt de GIC bij de beoordeling van uw herregistratieaanvraag rekening met een vermindering van 33% op uw IC nascholingsuren (zie kolom links in onderstaande tabel). 

Geldigheidsduur herregistratie
Uren IC nascholing
33% coulance
Verlenging herregistratieUren IC nascholing
(vanaf 2-1-2027)
< 34 puntengeen herregistratie< 50
34 t/m 39herregistratie voor 2,5 jaar (eenmalig*)50 t/m 59
40 t/m 46herregistratie voor 3 jaar (eenmalig*)60 t/m 69
47 t/m 53herregistratie voor 3,5 jaar (eenmalig*)70 t/m 79
54 t/m 59herregistratie voor 4 jaar (eenmalig*)80 t/m 89
60 t/m 66herregistratie voor 4,5 jaar (eenmalig*)90 t/m 99
67 of meerherregistratie voor 5 jaar100 of meer
Afbouw coulanceregeling

Vanaf 2 april 2025 wordt deze coulanceregeling geleidelijk afgebouwd en eindigt op 2 januari 2027. Klik hier voor een uitwerking van de afbouw van de coulanceregeling, waarmee u kunt bepalen hoeveel nascholingspunten voor u van toepassing zijn.

Punten voor richtlijnontwikkeling

Op verzoek van de commissie richtlijnontwikkeling van de NVIC is er een extra mogelijkheid in GAIA ingebouwd voor intensivisten om accreditatiepunten intensive care te behalen, wanneer er wordt meegewerkt aan richtlijnontwikkeling (RLO). Zie tabblad Nascholing.

GAIA werkwijze

Werkgeversverklaring
loondienst/vrijgevestigd

Werkgeversverklaring
freelance

Herregistratiereglement
(2024)