Herregistratiereglement 2022

Het herregistratiereglement is gereviseerd en geldt per 1-4-2022. De belangrijkste wijzigingen betreffen: aanpassingen i.v.m. overgang naar GAIA, aanvullende eisen werkgeversverklaringen en verduidelijking over de nascholingscategorie intensive care.

Via GAIA sinds 2021

Op initiatief van de NVA en de NIV is sinds mei 2021 de koppeling mogelijk gemaakt voor herregistratie via GAIA. Een belangrijke verbetering van het proces. Voor intensivisten biedt GAIA het grote voordeel dat doorlopend zichtbaar is hoeveel Intensive Care nascholingspunten zijn behaald. Bij het indienen van de herregistratie is nog maar één bijlage nodig (werkgeversverklaring). Het nieuwe proces levert ook efficiency op voor de GIC commissie bij het beoordelen van de aanvragen. 

De beoordeling van uw herregistratie Intensive Care geneeskunde geschiedt door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). De GIC rapporteert ten aanzien van de IC-herregistratie aan de basisspecialismen. 

Werkgeversverklaring

Bij de herregistratie via GAIA hoeft alleen nog uw werkgeversverklaring(en), die de afgelopen 5 jaar bestrijken, waaruit expliciet uw IC patiëntgebonden werkzaamheden blijken. Voorbeelden voor loondienst en freelance vindt u rechts op deze pagina. 

Ondertekening

Deze werkgeversklaring (op briefpapier van de instelling) mag alleen afgegeven  worden door:

  • (voorzitter) Raad van Bestuur (loondienst, vrijgevestigd)
  • Hoofd HR (loondienst)
  • Medisch directeur (loondienst, vrijgevestigd)
  • (Medisch) Afdelingshoofd (UMC’s) (loondienst, vrijgevestigd)
  • Door RGS geaccordeerd administratiekantoor (zoals Intensive Care Support (ICS))
  • Accountant (assurance rapport)

Indien een andere persoon tekent zal op de verklaring moeten staan dat de ondertekening in opdracht van één van bovengenoemde functies is.

Uitbreiding coulanceregeling COVID-19 (33%)

Sinds 1 maart 2020 is er een coulanceregeling voor uw IC nascholingspunten. Deze coulanceregeling is uitgebreid van 20 naar 33% (percentages gelijk aan de regeling van de RGS). Indien uw IC-registratie tussen 2 januari 2022 en 1 april 2025 afloopt houdt de GIC -indien nodig- bij de beoordeling van uw herregistratieaanvraag rekening met een vermindering van 33% op uw IC nascholingsuren. Vanaf 2 april 2025 wordt deze coulanceregeling geleidelijk afgebouwd en eindigt op 2 januari 2027. Klik hier voor een uitwerking van de coulanceregeling, waarmee u kunt bepalen hoeveel nascholingspunten voor u van toepassing zijn.

Wanneer u gebruik heeft gemaakt van de coulanceregeling (sinds 1-3-2020) zal bij uw volgende herregistratiemoment weer de volledige herregistratie-eis van 100 uur IC nascholing gelden, tenzij de einddatum van uw nieuwe periode nog binnen de coulanceregeling valt.

33% coulance van 2 januari 2022 t/m 1 april 2025
Nascholingsuren
33% coulance
Nascholingsuren
‘normale situatie’
< 34 uur
geen herregistratie
< 50 uur
geen herregistratie
34 t/m 49 uur
1 jaar
50 t/m 75 uur
1 jaar
50 t/m 66 uur
2,5 jaar
76 t/m 99 uur
2,5 jaar
67 uur of meer
5 jaar
100 uur of meer
5 jaar

GAIA werkwijze

Werkgeversverklaring
loondienst/vrijgevestigd

Werkgeversverklaring
freelance

Herregistratiereglement
(2022)