PERBOI = Procedure Erkenning / Registratie van in het Buitenland Opgeleide en in het buitenland erkende Intensivisten 

Een intensivist die in het buitenland is opgeleid en in Nederland wil werken kan een registratieverzoek indienen bij de GIC via de PERBOI procedure. Aan dit verzoek zijn kosten verbonden. Indienen gaat via het mailadres van het GIC secretariaat. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de procedure en het formulier.

Stap 1: Registratie in Nederland als specialist

Op de website van de KNMG vindt u hierover informatie. De RGS kan u informeren welke kosten hier aan verbonden zijn. Mocht u graag persoonlijk contact wensen dan zijn dit de contactgegevens van het ‘team buitenlands gediplomeerden’ van de RGS/KNMG: Telefoon: 088 – 440 43 30 – E-mail: buitenland@fed.knmg.nl

Stap 2: Registratie in Nederland als buitenlandse intensivist

Bijlagen bij PERBOI aanvraag:

  • formulier
  • bewijs van erkenning intensivist buitenland
  • bewijs inschrijving basisspecialisme Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
  • eventuele jaarverslagen
  • uitslag EDIC-1 examen

Formulier PERBOI

Procedure PERBOI