Via GAIA sinds 2021

Op initiatief van de NVA en de NIV is sinds mei 2021 de koppeling met GAIA mogelijk gemaakt voor registratie (en herregistratie). Een belangrijke verbetering van het proces. Voor de fellows betekent het in eerste instantie iets meer zelfwerkzaamheid, omdat niet het opleidingssecretariaat, maar de fellow zelf de aanvraag moet indienen. Daarna biedt GAIA het grote voordeel dat zowel voor IC als het basisspecialisme hetzelfde systeem gebruikt wordt. Ook is duidelijk zichtbaar hoeveel IC nascholingspunten zijn behaald voor de eerstvolgende herregistratie. En het registratiecertificaat is altijd te downloaden vanuit GAIA. Ook voor de GIC commissie levert het efficiency op bij het beoordelen van de aanvragen en ook voor het GIC secretariaat bij de afhandeling van het administratieve proces.

Registratie-eisen

  • Een geldige RGS-registratie als medisch specialist voor één van de specialismen met een erkende opleiding in het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde
  • Een positief eindoordeel van de opleider na deelname aan de gehele opleiding tot intensivist
  • Wetenschappelijke verplichting deel 1: publicatie of promotie
  • Wetenschappelijke verplichting deel 2: ten minste één voordracht betreffende de Intensive Care geneeskunde te houden voor een wetenschappelijke vereniging of daarmee vergelijkbaar locoregionaal forum.
  • Met goed resultaat afronden van het Europese Intensive Care geneeskunde examen deel 1 (EDIC-1) of het mondelinge herexamen.

Registratieverzoek indienen

  • Eerst afronding registratie bij de RGS van het basisspecialisme
  • GAIA account activeren
  • Intensive care registratie via GAIA indienen (zie onderstaande button voor formulier en instructie)

EDIC-1 herexamen (mondeling)

Indien het landelijke EDIC-1 examen niet gehaald wordt, kan de fellow een mondeling herexamen aanvragen via het GIC secretariaat. Zie button voor meer informatie en de procedure. 

PERBOI (buitenlands opgeleiden)

Procedure Erkenning / Registratie van in het Buitenland Opgeleide en in het buitenland erkende Intensivisten (PERBOI)

Een intensivist die in het buitenland is opgeleid en in Nederland wil werken kan een registratieverzoek indienen bij de GIC via de PERBOI procedure. Aan dit verzoek zijn kosten verbonden. Via onderstaande link vindt u de procedure en het aanvraagformulier. Indienen gaat via het mailadres van het GIC secretariaat.

Registratie indienen
(formulier & info)

Mondeling EDIC-1

PERBOI