Home · Opleiding

In de IC-opleiding wordt over de grenzen van de basisspecialismen heen samengewerkt om opleidingen te laten aansluiten en af te stemmen. De IC-opleiding kan afhankelijk van het basisspecialisme gevolgd worden via drie routes: volledig geïntegreerd, deels geïntegreerd of na de medische vervolgopleiding in negen erkende voornamelijk academische opleidingsklinieken (zie opleidingsetalage). De opleiding heeft EPA’s (gebaseerd op de Europese CoBATRICE competenties), thema’s en cursorisch onderwijs als bouwstenen. Het merendeel van de fellows heeft de opleiding anesthesiologie of interne geneeskunde als basis.

Aanmelden opleiding

Aan het begin van je opleiding wordt je opleiding ter goedkeuring voorgelegd aan de GIC. Dit gaat via het formulier ‘Aanmelding opleidingsschema tot Intensivist’. Het formulier wordt ingestuurd door het IC opleidingssecretariaat van het ziekenhuis.

Vooraankondiging

De vooraankondiging kan gebruikt worden om de gegevens van de fellow vast aan het GIC secretariaat door te geven, wanneer het nog even duurt voordat het aanmeldformulier klaar/ondertekend is. De fellow wordt dan alvast opgenomen in het fellowbestand en ontvangt de mails over o.a. GIC cursusdagen en zich hiervoor kan gaan inschrijven.
Het is niet verplicht om een vooraankondiging te sturen.

Wijziging opleiding

Indien het opleidingsschema wijzigt (vanwege zwangerschaps- of ouderschapsverlof, wijziging in %FTE, ziekteverlof etc.) dan dient het formulier ‘aanmelding opleiding’ aangepast te worden en opnieuw ter goedkeuring aan de GIC worden voorgelegd. Voorzien van een toelichting in het formulier of een begeleidend schrijven waar de wijziging uit bestaat. 

EDIC-1 centrale inschrijving

Vanaf 2024 verloopt de inschrijving voor het EDIC-1 examen centraal via het GIC secretariaat. Ga hiervoor naar de button ‘inschrijfmodule EDIC-1’ rechts in het scherm.

Landelijk Portfolio Intensive Care

In 2023 is gestart met een landelijk portfolio (Reconcept) voor de intensive care opleiding.
Op 25 september 2023 was er een webinar om alle betrokkenen in het opleidingsteam te informeren. Heb je dat gemist? Klik dan hier om het terug te kijken. 

NVIC Academy

Op de website van de NVIC Academy is de volgende informatie te vinden over:

  • portfolio, EPA’s en CoBaTrICE
  • EDIC-1 examen
  • EDIC-2 examen

NVIC Fellow Commissie

De NVIC heeft een fellow commissie waarin elke opleidingskliniek wordt vertegenwoordigd. Deze commissie komt eens in de 2 maanden bij elkaar en bespreekt alle belangrijke zaken betreffende opleiding en toekomst voor intensivisten. Daarnaast is deze commissie mede verantwoordelijk voor de organisatie voor de landelijke GIC cursusdagen. De voorzitter van de fellow commissie heeft zitting in de Curriculum Commissie van de GIC. Deze commissie heeft het document samengesteld ‘startdocument fellowship IC’.

Aanmelding (& wijziging) opleiding

Inschrijfmodule EDIC-1

Opleidingsplan (2024)

Opleidingseisen (2024)

Opleidingsetalage

Opleidingsvisitaties en opleidingseisen

Startdocument fellowship IC