Home · Opleiding

In de IC-opleiding wordt over de grenzen van de basisspecialismen heen samengewerkt om opleidingen te laten aansluiten en af te stemmen. De IC-opleiding kan afhankelijk van het basisspecialisme gevolgd worden via drie routes: volledig geïntegreerd, deels geïntegreerd of na de medische vervolgopleiding in negen erkende voornamelijk academische opleidingsklinieken (zie opleidingsetalage). De opleiding heeft EPA’s (gebaseerd op de Europese CoBATRICE competenties), thema’s en cursorisch onderwijs als bouwstenen. Het merendeel van de fellows heeft de opleiding anesthesiologie of interne geneeskunde als basis.

Aanmelden opleiding

Aan het begin van je opleiding wordt je opleiding ter goedkeuring voorgelegd aan de GIC. Dit gaat via het formulier ‘Aanmelding opleidingsschema tot Intensivist’. Het formulier wordt ingestuurd door het IC opleidingssecretariaat van het ziekenhuis.

Wijziging opleiding

Indien het opleidingsschema wijzigt (vanwege zwangerschaps- of ouderschapsverlof, wijziging in %FTE, ziekteverlof etc.) dan dient het formulier ‘aanmelding opleiding’ aangepast te worden en opnieuw ter goedkeuring aan de GIC worden voorgelegd. Voorzien van een toelichting / begeleidend schrijven waar de wijziging uit bestaat. 

NVIC Academy

Op de website van de NVIC Academy is de volgende informatie te vinden over:

  • portfolio, EPA’s en CoBaTrICE
  • EDIC-1 examen
  • EDIC-2 examen

NVIC Fellow Commissie

De NVIC heeft een fellow commissie waarin elke opleidingskliniek wordt vertegenwoordigd. Deze commissie komt eens in de 2 maanden bij elkaar en bespreekt alle belangrijke zaken betreffende opleiding en toekomst voor intensivisten. Daarnaast is deze commissie mede verantwoordelijk voor de organisatie voor de landelijke GIC cursusdagen. De voorzitter van de fellow commissie heeft zitting in de Curriculum Commissie van de GIC. Deze commissie heeft het document samengesteld ‘startdocument fellowship IC’.

Opleidingseisen

De opleidingseisen zijn terug te vinden op de subpagina ‘opleidingsvisitaties‘.

Aanmelding opleiding

Opleidingsplan 2021

Opleidingsetalage

Opleidingsvisitaties

Startdocument fellowship IC