Masterclass IC 2022

Na het succes van de masterclass IC van vorig jaar, wordt op 14 september aanstaande, in combinatie met het NVIC najaarscongres op 15 september, opnieuw een masterclass IC georganiseerd door de GIC. Klik op de button rechts voor meer informatie en inschrijven.

GIC cursusdagen algemeen

 • Aanmelden overige dagen gaat via de digitale inschrijfmodule (zie button rechts)
 • Bij alle cursusdagen van de GIC (regionaal & landelijk) is opgeven verplicht (via module), alsmede afzeggen (via mail aan GIC secretariaat).
 • Elke fellow mag één keer de regionale cursusdag in de eigen opleidingskliniek bijwonen. Ook in dat geval is aanmelding via de inschrijfmodule noodzakelijk.

Landelijke GIC-cursusdagen

 • Locatie is vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 te Utrecht (vergadercentrumvredenburg.nl).
 • Op landelijke dagen komen basale onderwerpen aan de orde.
 • Bij elke landelijke cursusdag wordt gevraagd om een digitale evaluatie in te vullen; de opleiders hechten grote waarde aan een hoge respons!

Regionale GIC cursusdagen

 • De regionale GIC-dagen zijn in de IC-opleidingsklinieken (ca. 6 locaties per datum).
 • Op deze regionale dagen komen excellente thema’s aan de orde.
 • Iedere IC-opleidingskliniek heeft zijn eigen thema(‘s) gedurende het kalenderjaar. Het maximum aantal deelnemers is per locatie verschillend.

Termijnen

 • 3 weken van te voren uiterlijk opgeven voor een GIC cursusdag
 • 2 weken van te voren worden programma en voorbereidende artikelen/opdrachten verstuurd

Presentielijst

Op iedere GIC-cursusdag is een presentielijst aanwezig. Na afloop wordt de presentie verwerkt in het GIC-fellowbestand en ter informatie aan de opleiders gestuurd. Ook bij je registratieaanvraag als intensivist wordt het aantal gevolgde dagen bekeken. Zorg dus dat je op de presentielijst staat!

Factuur

Voor het deelnemen aan de GIC cursusdagen wordt na goedkeuring van je opleidingsschema eenmalig €450,00 (2022) in rekening gebracht. Dit bedrag is ongeacht het aantal cursusdagen dat je wilt gaan volgen.
 

Accreditatiepunten

De GIC cursusdagen worden vanaf 1-1-2022 geaccrediteerd, zodat de fellows IC die al geregistreerd zijn in het basisspecialisme accreditatiepunten vergaren voor hun eerste herregistratie in het basisspecialisme. IC punten tellen nl. ook mee voor het basisspecialisme. 

Masterclass IC 2022

2022

Inschrijfmodule

Organisatie landelijke GIC dagen

Toestemmingsformulier opnames

Algemene informatie