Landelijke GIC-cursusdagen

 • Vanaf 28 september 2021 zijn de landelijke cursusdagen hybride, met maximaal 60 personen in de zaal (incl. sprekers en technici).
 • Locatie is vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 te Utrecht (vergadercentrumvredenburg.nl).
 • Op landelijke dagen komen basale onderwerpen aan de orde.
 • Bij elke landelijke cursusdag wordt gevraagd om een digitale evaluatie in te vullen; de opleiders hechten grote waarde aan een hoge respons!

Regionale GIC cursusdagen

 • De regionale GIC-dagen zijn in de IC-opleidingsklinieken (ca. 6 locaties per datum).
 • Op deze regionale dagen komen excellente thema’s aan de orde.
 • Iedere IC-opleidingskliniek heeft zijn eigen thema(‘s) gedurende het kalenderjaar. Het maximum aantal deelnemers is per locatie verschillend.

Termijnen

 • 3 weken van te voren uiterlijk opgeven voor een GIC cursusdag
 • 2 weken van te voren worden programma en voorbereidende artikelen/opdrachten verstuurd

Aanmelden 2022

 • Aanmelden gaat via de digitale inschrijfmodule (volgt)
 • Bij alle cursusdagen van de GIC (regionaal & landelijk) is opgeven verplicht, alsmede afzeggen.
 • De fellow mag één keer de regionale cursusdag in de eigen opleidingskliniek bijwonen. Ook in dat geval is aanmelding via het GIC-secretariaat noodzakelijk.

Presentielijst

Op iedere GIC-cursusdag is een presentielijst aanwezig. Na afloop wordt de presentie verwerkt in het GIC-fellowbestand en ter informatie aan de opleiders gestuurd. Ook bij je registratieaanvraag als intensivist wordt het aantal gevolgde dagen bekeken. Zorg dus dat je op de presentielijst staat!

Factuur

Voor het deelnemen aan de GIC cursusdagen wordt aan het begin van je opleiding eenmalig € 450,00 (2021) in rekening gebracht. Dit bedrag is ongeacht het aantal cursusdagen dat je wilt gaan volgen.