GIC cursusdagen algemeen

 • Aanmelden overige dagen gaat via de digitale inschrijfmodule (zie button rechts)
 • Bij alle cursusdagen van de GIC (regionaal & landelijk) is opgeven verplicht (via module), alsmede afzeggen (via mail aan GIC secretariaat).
 • Elke fellow mag één keer de regionale cursusdag in de eigen opleidingskliniek bijwonen. Ook in dat geval is aanmelding via de inschrijfmodule noodzakelijk.

Landelijke GIC-cursusdagen

 • Het doel van de landelijke dagen is scholing in basale onderwerpen.
 • Locatie is vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 te Utrecht (vergadercentrumvredenburg.nl).
 • Bij elke landelijke cursusdag wordt gevraagd om een digitale evaluatie in te vullen; de opleiders hechten grote waarde aan een hoge respons!

Regionale GIC cursusdagen

 • Het doel van de regionale dagen is scholing in excellente thema’s.
 • De regionale GIC-dagen zijn in de IC-opleidingsklinieken (ca. 6 locaties per datum).
 • Iedere IC-opleidingskliniek heeft zijn eigen thema(‘s) gedurende het kalenderjaar. Het maximum aantal deelnemers is per locatie verschillend.

Termijnen

 • 3 weken van te voren uiterlijk opgeven voor een GIC cursusdag
 • 2 weken van te voren worden programma en voorbereidende artikelen/opdrachten verstuurd
 • 1 week van te voren wordt de inschrijving dicht gezet

Presentielijst

Op iedere GIC-cursusdag is een presentielijst aanwezig. Na afloop wordt de presentie verwerkt in het GIC-fellowbestand en ter informatie aan de opleiders gestuurd. Ook bij je registratieaanvraag als intensivist wordt het aantal gevolgde cursusdagen bekeken. Zorg dus dat je op de presentielijst staat!

Accreditatiepunten / portfolio

De GIC cursusdagen worden vanaf 1-1-2022 geaccrediteerd, zodat de fellows IC die al geregistreerd zijn in het basisspecialisme accreditatiepunten vergaren voor hun eerste herregistratie in het basisspecialisme. IC punten tellen nl. ook mee voor het basisspecialisme. 
Vanaf 1-1-2023 wordt je aanwezigheid ook vastgelegd in het Reconcept portfolio.
 

Factuur

Voor het deelnemen aan de GIC cursusdagen wordt na goedkeuring van je opleidingsschema € 750,00 (tarief 2024) in rekening gebracht. Dit bedrag is eenmalig en ongeacht het aantal cursusdagen dat je wilt gaan volgen. Deze factuur kun je declareren in het ziekenhuis.

2023 & 2024

Inschrijfmodule

Organisatie landelijke GIC dagen

Algemene informatie