De kracht van de intensive care geneeskunde is het multidisciplinaire karakter. Om die reden is in 1992 door de verenigingen van de basisspecialismen, de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC) opgericht. De GIC houdt zich binnen de doelstellingen van de verenigingen bezig met de ontwikkelingen in het aandachtsgebied intensive care, door:

  1. het opstellen van eisen en voorwaarden voor opleiding en nascholing;
  2. het opstellen van eisen en voorwaarden voor herregistratie voor het aandachtsgebied intensive care geneeskunde;
  3. advies uitbrengen op verzoek van of in overleg met de besturen van de verenigingen.

Basisspecialismen

Intensive Care geneeskunde is in Nederland een aandachtsgebied (aantekening) van de volgende basisspecialismen: anesthesiologie, cardiologie, heelkunde, interne geneeskunde, longziekten en neurologie.

Commissies

  • Gemeenschappelijke intensivisten Commissie
    (opleiders en afvaardigingen van NVIC en basisspecialismen)
  • Concilium Intensive Care
    (opleiders en plv. opleiders en afvaardiging NVIC fellow commissie)

Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie

Concilium

Vergaderschema 2024