Accreditatie Bureau Intensive Care (ABIC)

ABIC is het GAIA ‘loket’ waar Nederlandse (congres)organisaties accreditatieaanvragen op het gebied van intensive care kunnen indienen. De aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld door de accreditatie commissie van de NVIC. De administratieve ondersteuning gebeurt door het NIV bureau (accreditatie@internisten.nl).

Aanvragen die door ABIC worden geaccrediteerd krijgen de categorie ‘Nascholing Intensive Care’. De nascholingen met deze categorie tellen mee voor zowel het basisspecialisme (NVA, NIV, NVVC, NVvH, NVN en NVALT) als het aandachtsgebied Intensive Care. 

Congresorganisaties of ziekenhuizen kunnen via GAIA (inloggen) accreditatie aanvragen voor (Nederlandse) IC nascholingen. 

Congresagenda

  • Komt uw buitenlandse congres niet voor, dan kunt u een aanvraag hiervoor indienen via het secretariaat van uw vereniging. 
  • Komt uw Nederlandse IC congres niet voor, neem dan contact op met de betreffende organisatie en verzoek hen om accreditatie aan te vragen voor intensivisten.

Accreditatie aanvragen buitenlands congres

Een aanvraag bestaat uit het aanvraagformulier en een programmabijlage. Dit stuurt u naar het secretariaat van uw vereniging en zij voegen het congres toe aan GAIA. Na afloop kunt u het  geaccrediteerde buitenlandse congres aan uw GAIA dossier toevoegen.

Check altijd eerst de IC congresagenda alvorens u een aanvraag indient. Wellicht heeft iemand anders al accreditatie aangevraagd. Of staat het al in de agenda, omdat het een op voorhand geaccrediteerd congres is.

Buitenlandse nascholing toevoegen

Een buitenlandse IC nascholing voegt u na afloop zelf toe via het dossier van uw basisspecialisme, via optie ‘snel toevoegen’. Op de pagina staan diverse mogelijkheden, kies de volgende optie:

  • NIV: buitenlandse nascholing
  • NVA: buitenlandscholing intensive care
  • NVALT: buitenlandscholing op voorhand geaccrediteerd (inclusief IC scholingen)
  • NVN: geaccrediteerde buitenlandse nascholingen
  • NVVC: NVIC buitenlandscholing (alleen voor intensivisten)
  • NVvH: buitenlandscholing vanuit de cursusagenda

 (Zie ook het kopje ‘categorie intensive care’ onderaan deze pagina). Certificaat uploaden is hierbij verplicht. Na toevoeging worden de punten bijgewerkt in beide GAIA dossiers (basisspecialisme + Intensive Care). 

Categorie intensive care

Belangrijk! Alleen nascholingen die in GAIA zijn geaccrediteerd met de categorie ‘intensive care’ tellen mee voor uw herregistratie ICDus nascholingen die u toevoegt aan uw GAIA dossier onder de noemer ‘accrediterende zusterorganisatie’ tellen alleen mee voor uw basisspecialisme. Gebruik deze optie dus niet als het een buitenlandse Intensive Care nascholing betreft.

Punten voor richtlijnontwikkeling

Op verzoek van de commissie richtlijnontwikkeling van de NVIC is er een extra mogelijkheid in GAIA ingebouwd voor intensivisten om accreditatiepunten intensive care te behalen, wanneer er wordt meegewerkt aan richtlijnontwikkeling (RLO). Lees meer…

Congresagenda IC

Aanvraagformulier buitenlandse nascholing

Op voorhand geaccrediteerd