Categorie intensive care

Belangrijk! Alleen nascholingen die in GAIA zijn geaccrediteerd met de categorie ‘intensive care’ tellen mee voor uw herregistratie ICDus nascholingen die u toevoegt aan uw GAIA dossier onder de noemer ‘accrediterende zusterorganisatie’ tellen alleen mee voor uw basisspecialisme. Gebruik deze optie dus niet als het een buitenlandse Intensive Care nascholing betreft.

Congresagenda

  • Komt uw buitenlandse congres niet voor, dan kunt u een aanvraag hiervoor indienen via het secretariaat van uw vereniging. 
  • Komt uw Nederlandse IC congres niet voor, neem dan contact op met de betreffende organisatie en verzoek hen om accreditatie aan te vragen voor intensivisten.

Accreditatie aanvragen buitenlands congres

Een aanvraag bestaat uit het aanvraagformulier en een programmabijlage. Dit stuurt u naar het secretariaat van uw vereniging en zij voegen het congres toe aan GAIA. Na afloop kunt u het  geaccrediteerde buitenlandse congres aan uw GAIA dossier toevoegen.

Check altijd eerst de IC congresagenda alvorens u een aanvraag indient. Wellicht heeft iemand anders al accreditatie aangevraagd. Of staat het al in de agenda, omdat het een op voorhand geaccrediteerd congres is.

Buitenlandse nascholing toevoegen

Een buitenlandse IC nascholing voegt u na afloop zelf toe via het dossier van uw basisspecialisme, optie ‘snel toevoegen’. Certificaat uploaden is hierbij verplicht. Na toevoeging worden de punten bijgewerkt in beide GAIA dossiers (basisspecialisme + Intensive Care). e

Congresagenda IC

Aanvraagformulier buitenlandse nascholing

Op voorhand geaccrediteerd