Stap 1: registratie basisspecialisme bij RGS indienen

Eerst je registratie van het basisspecialisme indienen bij de RGS. Dit kan al 3 maanden vóór afronding van de opleiding via MijnRGS. Zie website KNMG voor meer informatie: Registreren na opleiding | KNMG

Stap 2: GAIA account activeren

De registratie in het basisspecialisme kan eerder door de RGS zijn goedgekeurd, je kunt hierover al een brief hebben ontvangen, maar wordt pas geëffectueerd op de laatste dag van de opleiding. Op die dag wordt er door RGS een GAIA account aangemaakt, dat de volgende dag geactiveerd kan worden. Uitleg activeren artsen | KNMG

Stap 3: registratie voorbereiden

Na de activatie kan de registratieaanvraag Intensive Care via GAIA worden ingediend. 
Een registratieaanvraag IC bestaat uit:

  1. Registratieformulier, ondertekenen door jou en je opleider, inscannen *
  2. Bewijs behalen (mondeling) EDIC-1 examen *
  3. Bewijs wetenschappelijke verplichting *
  4. Formulier aanmelding opleiding *
  5. Evt. wijzigingen in je opleidingsschema **
* verplichte bijlage in GAIA

** toevoegen indien van toepassing

Stap 4: registratie intensive care via GAIA indienen

De volledige informatie vind je onderstaand.

NIV, NVA, NVVC, NVvH

Kies in GAIA voor ‘nieuwe subregistratie’, kies intensive care + aanmelden

Alléén voor NVALT & NVN

Maak een IC dossier aan door te klikken op deze link. Vul je BIG nummer en je GAIA wachtwoord in.

Registratieformulier

Informatie