Een fellow kan een verzoek tot mondeling herkansing van het EDIC-1 examen indienen bij het GIC secretariaat, als hij/zij heeft deelgenomen aan het schriftelijke EDIC-1 examen, maar een onvoldoende resultaat is behaald. Of als de herkansing van het schriftelijke examen (eens per 12 maanden wordt door ESICM maximaal toegestaan) later valt dan de einde opleidingsdatum.

Verzoek indienen

Verzoek indienen kan door een mail te sturen aan het GIC secretariaat met:

  • EDIC-1 examen resultaat
  • data waarop het mondelinge examen zou kunnen plaatsvinden
  • mobiel telefoonnummer
  • vermelding van je opleidingsziekenhuis
  • vermelding van het ziekenhuis waar je na je opleiding gaat werken

Mondeling examen

Het examen wordt afgenomen door een opleider en de plv. opleider of een staflid IC van het betreffende ziekenhuis. Het examen duurt ongeveer een uur. Aan het examen zijn kosten verbonden.

Reglement en procedure